Μεγάλες πιθανότητες για ανάπτυξη La Nina και φέτος 

Στους επόμενους μήνες υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δημιουργηθεί εξασθενημένο το φαινόμενο La Nina, επηρεάζοντας τον καιρό σε ένα μεγάλο τμήμα του πλανήτη, σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO).

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να δημιουργηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με αυξημένες πιθανότητες της τάξεως του 55-65% σύμφωνα με τις πρόσφατες ενδείξεις (μέσα Οκτωβρίου 2017) και είναι γνωστό ως «ψυχρό επεισόδιο», λόγω του ότι ρίχνει σημαντικά την επιφανειακή  θερμοκρασία στον Κεντρικό και Ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα τις αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και κατά συνέπεια στον καιρό. Μετρήσεις στην επιφανειακή θερμοκρασία του Ειρηνικού Ωκεανού δείχνουν μια σημαντική μείωση, συγκριτικά με τους προηγουμένους μήνες (βλ. Σχήμα 1), που οδηγεί στο συμπέρασμα της έναρξης της δημιουργίας του φαινομένου.

 

Σχήμα 1. Αποκλίσεις από τη μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας (βαθμοί Κελσίου) για την εβδομάδα γύρω από τις 4 Οκτωβρίου 2017. Οι αποκλίσεις υπολογίζονται βάσει των εβδομαδιαίων μέσω τιμών της περιόδου 1981-2010. 

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα  εποχιακών αριθμητικών μοντέλων για την προσομοίωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (τέλη Οκτωβρίου 2017), οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας θα συνεχίσουν να είναι αρνητικές για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους (Σχήμα 2).  Στο Σχήμα 2, τιμές πάνω από 0.5 βαθμοί αποτελούν δείκτες για την εξέλιξη του φαινομένου El Nino, κάτω από τους 0.5 βαθμούς για το φαινόμενο La Nina, ενώ τιμές ενδιάμεσες αποτελούν ενδείξεις για ουδέτερο φαινόμενο, δηλαδή ούτε El Nino ούτε La Nina. Ουδέτερες συνθήκες φαίνεται να επικρατούν από το πρώτο τέταρτο του επομένου έτους.

 

Σχήμα 2. Αποτελέσματα προσομοίωσης των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας στην περιοχή του Τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού από διάφορα μοντέλα Κλιματικών Κέντρων παγκοσμίως. 

 

Τα φαινόμενα El Nino και La Nina είναι αντίθετες φάσεις στην αλληλεπίδραση ωκεανού και ατμόσφαιρας πάνω από την περιοχή του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού και καλούνται φάσεις Νοτίου Κύμανσης (El Nino/Southern Oscillation (ENSO)), προκαλώντας αντίθετα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα.  Το El Nino είναι η θερμή φάση αυτής της κύμανσης, με αύξηση της θερμοκρασίας στην ωκεάνια περιοχή, ενώ το La Nina αποτελεί τη ψυχρή φάση. Για παράδειγμα περιοχές με χαμηλό ποσό βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια επίδρασης El Nino, τείνει να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσά βροχόπτωσης κατά την περίοδο επιρροής του La Nina και αντίστροφα.

Για την περιοχή της Ευρώπης, το φαινόμενο La Nina τείνει να συνδέεται με ψυχρότερες καιρικές συνθήκες στις περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης αργά το φθινόπωρο και νωρίς το χειμώνα πάρα στα μέσα με τέλη του χειμώνα, όπως συνηθίζεται.

Για τη δική μας περιοχή, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την επιρροή του φαινομένου στον καιρό της Ελλάδας. Στατιστικά, σε χρονιές με La Nina φαίνεται από άποψη φαινομένων να ευνοούνται οι ανατολικές προσήνεμες περιοχές, κάτι το οποίο συνέβη και πέρυσι.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι παραπάνω μελέτες αφορούν μια εκτίμηση για την καιρική τάση κι όχι μακροπρόθεσμη πρόγνωση καιρού, αφού ο καιρός μια εποχής δεν καθορίζεται απαραίτητα και μόνο από τα προαναφερόμενα φαινόμενα.

 

Πηγές:

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

http://asmc.asean.org/asmc-el-nino/

 

Ιωάννης Κωλέτσης

ΕΑΑ, Π. Πεντέλη

 

Καταχωρήσεις αρχείου