Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή - 30 χρόνια

Αυτές τις ημέρες (13-16 Μαρτίου 2018) στο Παρίσι, στo κτήριο της UNESCO γίνεται η ετήσια σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)).

O πρόεδρος του ΙPCC Hoesung Lee στην έναρξη της συνόδου (πηγή Twitter:@ΙPCC_CH)

Η Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της πριν 30 χρόνια και για αυτό η πρώτη ημέρα των εργασιών της συνόδου είναι αφιερωμένη στην επέτειο αυτή.  Ιδρύθηκε το 1988  με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Oργανισμού (WMO) και του Προγράμματος Περιβάλλοντος τους Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Αποτελεί τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ για να συγκεντρώνει τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα για την κλιματική αλλαγή  και να ενημερώνει με έγκυρο τρόπο  για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της αλλά και για τις στρατηγικές προσαρμογής και τις στρατηγικές  μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Για το σκοπό αυτό η επιτροπή δημοσιεύει κάθε 6-7 χρόνια μεγάλες αναλυτικές εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή για τις οποίες συνεργάζονται χιλιάδες επιστήμονες ως συγγραφείς και κριτές. Η τελευταία αναλυτική έκθεση παρουσιάστηκε το 2014 και η επόμενη για την οποία ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής της προβλέπεται να γίνει το 2022. Οι εκθέσεις αυτές έχουν μεγάλο ρόλο στις παγκόσμιες συνομιλίες για το κλίμα.

Ενδιάμεσα η Επιτροπή  ετοιμάζει ειδικές εκθέσεις. Για παράδειγμα το 2019 θα εκδοθεί ή ειδική έκθεση "Ωκεανοί και κρυόσφαιρα σε ένα κλίμα που αλλάζει" καθώς και η ειδική έκθεση ¨Κλιματική αλλαγή και ξηρά" που θα αναφέρεται στην ερημοποίηση, την υποβάθμιση των εδαφών και τη βιώσιμη διαχείριση τους, την ασφάλεια των τροφίμων.

Στην επιτροπή έχουν συμμετάσχει αυτά τα 30 χρόνια και αρκετοί διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, ανάμεσά τους και ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σε αριθμούς:

5 μεγάλες επιστημονικές εκθέσεις έχει εκδώσει μέχρι τώρα το IPCC.

2500 ειδικοί επιστήμονες  από 130 χώρες συνεργάστηκαν για  την έκθεση το 2014

195 χώρες είναι μέλη της επιτροπής.

1997 ήταν η χρονιά που τιμήθηκε το ΙPCC με το Nobel Ειρήνης (μαζί με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Αλ Γκορ). 

Καταχωρήσεις αρχείου