Αποτυπώνοντας τις δασικές πυρκαγιές

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο πλαίσιο του έργου DISARM*, αποτύπωσε τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές -που έκαψαν τουλάχιστον 200 στρέμματα η κάθε μία- την περίοδο 2000-2016 κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου Μάιο-Οκτώβριο. Τα ακόλουθα διαγράμματα/σχήματα παρουσιάζουν  το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών σε μηνιαία και ετήσια βάση, καθώς και ανά δήμο.

(Σημ. Ο παραπάνω χάρτης αφορά τους δήμους απ'όπου ξεκίνησε η δασική πυρκαγιά)

*DISARM - Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM. Το πρόγραμμα DISARM εκτελείται  στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG-BALKAN MED το οποίο χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Ευχαριστούμε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παροχή των στοιχείων δασικών πυρκαγιών

Κ. Παπαγιαννάκη-Β. Κοτρώνη-Κ. Λαγουβάρδος-Α. Μπεζές

ΕΑΑ-Πεντέλη

 

 

 

Καταχωρήσεις αρχείου