Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε:Ημερομηνίες για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία
2015 2016 2017 2020
 • 21/04 - 06/05
 • 08/05 - 11/05
 • 25/05
 • 01/12 - 31/12
 • 01/01 - 03/05
 • 24/05 - 31/05
 • 15/04 - 19/04
 • 09/05
 • 08/07
 • 09/07
 • 29/02
 • 27/11
2005 2006 2007
 • Ιανουάριος: 01-31
 • Φεβρουάριος: 01-05
 • Μάρτιος: 27-29
 • Ιούνιος: 27-30
 • Ιούλιος: 1-3, 15
 • Αύγουστος: 08-30
 • Σεπτέμβριος: 03-08
 • Οκτώβριος: 10
 • Νοέμβριος: 20
 • Δεκέμβριος: 26,27, 30,31
 • Ιανουάριος: 01-09, 16
 • Φεβρουάριος: 15-23
 • Μάρτιος: 19-30
 • Απρίλιος: 11-30
 • Μάιος: 01-03,19-24,26-29,31
 • Ιούνιος: 30
 • Ιούλιος: 19
 • Νοέμβριος: 08
 • Ιούλιος: 21-24
 • Αύγουστος: 29-31
 • Σεπτέμβριος: 01-30
 • Οκτώβριος: 01-04
Η περίοδος 2008-2014 δεν έχει ελλείψεις στοιχείων