Η παρούσα σελίδα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επισκόπησης της κεραυνικής δραστηριότητας στη Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το μενού επιλογών επιτρέπει να πλοηγηθείτε σε ημερήσιους χάρτες κεραυνών σε Ελλάδα και Ευρώπη από το 2005, στα δεδομένα κεραυνικής δραστηριότητας της τρέχουσας ημέρας από το σύστημα ανίχνευσης κεραυνικών πληγμάτων ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών , σε χάρτες πρόγνωσης κεραυνών για το επόμενο τριήμερο, καθώς και σε πλήθος πληροφοριών για τους κεραυνούς (φωτογραφίες, οδηγίες προστασίες, κατάλογο θυμάτων από κεραυνικά πλήγματα στη Ελλάδα, κλπ.).

Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας TALOS. Το πρόγραμμα TALOS (Thunder And Lightning Observing System) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Αριστεία ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Tεχνολογίας (με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) .