ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ

Η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση της κεραυνικής δραστηριότητας (nowcasting) για την επόμενη ώρα βασίζεται στη χρήση ψηφιακών δεδομένων του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat Second Generation (MSG) καθώς και δεδομένων κεραυνών όπως αυτά καταγράφονται από το σύστημα ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα δορυφορικά δεδομένα υποδεικνύουν περιοχές όπου επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση κεραυνικής δραστηριότητας (ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών, έντονη παγοποίηση, μεγάλο ύψος νεφών) ενώ η κεραυνική δραστηριότητα του προηγούμενου 15λεπτου θεωρείται ενδεικτική της ύπαρξης ηλεκτρικών φαινομένων εντός των νεφών.

Κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών δίνουν της δυνατότητα εκτίμησης της επερχόμενης κεραυνικής δραστηριότητας σε δύο επίπεδα αυξανόμενης βεβαιότητας (Medium και High Certainty Level). Για κάθε μία από τις περιοχές του χάρτη εκδίδεται μια βραχυπρόθεσμη πρόγνωση κάθε 15 λεπτά η οποία ισχύει για την επόμενη ώρα. Έτσι τελικά κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται ως «μη-απειλούμενη» με κεραυνική δραστηριότητα (No lightning activity – καμία σκίαση), ή απειλούμενη σε μεσαίο επίπεδο βεβαιότητας (Medium Certainty Level - μπλε σκίαση) ή υψηλό επίπεδο βεβαιότητας (High Certainty Level - μωβ σκίαση).