ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κεραυνική δραστηριότητα στην Ελλάδα συσχετίζεται με τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από σύνθετη τοπογραφία (Σχήματα 1, 2), όπως φανερώνει η μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των ημερών καταιγίδων (ημέρα που εμφανίστηκε ένας τουλάχιστον κεραυνός πάνω από την Ελλάδα για την περίοδο 16 ετών από το 2005 ως το 2020). Η πιο σημαντική κεραυνική δραστηριότητα ανιχνεύεται πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές και ειδικότερα πάνω από τις μεγάλες ορεινές εξάρσεις. Η μεγαλύτερη συχνότητα κεραυνών καταγράφεται στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Πίνδου και στην οροσειρά της Ροδόπης. Στη θαλάσσια περιοχή, η κεραυνική δραστηριότητα είναι μέγιστη στο Ιόνιο πέλαγος και στις ακτές τις δυτικής Ελλάδας.

Σχήμα 1: Υψόμετρο της περιοχής Σχήμα 2: Σύνολο ημερών καταιγίδας για τα έτη 2005-2020

Η χωρική κατανομή της κεραυνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονη εποχιακή μεταβλητότητα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και εντοπίζεται κυρίως στην ηπειρωτική περιοχή. Τους μήνες αυτούς ανιχνεύεται περίπου το 70% του ετήσιου αριθμού των κεραυνών. Οι μέγιστες τιμές της κεραυνικής δραστηριότητας εμφανίζονται τον Ιούνιο (~25% του ετήσιου αριθμού κεραυνών) και τον Ιούλιο (~ 20% του ετήσιου αριθμού κεραυνών). Την περίοδο αυτή, η αυξημένη εμφάνιση των κεραυνών συνδέεται με την έντονη θέρμανση του εδάφους από την ηλιακή δραστηριότητα και τα σχετιζόμενα έντονα ανοδικά ρέυματα. Τον χειμώνα και το φθινόπωρο, η κεραυνική δραστηριότητα είναι αρκετά μειωμένη. Η κεραυνική δραστηριότητα εντοπίζεται στις θαλάσσιες περιοχές και οφείλεται στη διέλευση ψυχρών μετώπων από τις ελληνικές θάλασσες και στην ζεστή σχετικά θάλασσα σε σύγκριση με τον υπερκείμενο αέρα. Η θαλάσσια κεραυνική δραστηριότητα γίνεται μέγιστη τον Σεπτέμβριο και είναι ελαφρώς ενισχυμένη τις πρωινές ώρες.

Η ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΕΩΣ ΤΟ 2020

Μελετώντας τα στοιχεία του δικτύου ΖΕΥΣ του ΕΑΑ, διαπιστώσαμε ότι από το 2005 έως το 2020, η κεραυνική δραστηριότητα παρουσίασε μέγιστη τιμή στις 10 Αυγούστου 2008. Την ημέρα αυτή παρουσιάστηκαν συνολικά 76.102 κεραυνοί (Σχήμα 3). Η κεραυνική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη σε όλη την ηπειρωτική περιοχή του Ελλαδικού χώρου. Ο αριθμός των κεραυνών σημείωνε αυξητική πορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας (μέχρι τις 4 το απόγευμα οπότε και μετρήθηκαν σχεδόν 11000 κεραυνοί μέσα σε μια ώρα), με πτωτική πορεία στη συνέχεια.

Την ημέρα εκείνη, η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το ύψος και η ένταση της βροχής σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλες τιμές σε όλη την χώρα. Τα προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, σπίτια και καταστήματα ήταν έντονα ενώ οι κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε δασικές περιοχές . Η αναλυτική καταγραφή των ζημιών μπορεί να ανακτηθεί από την πλατφόρμα καταγραφής καιρικών γεγονότων: https://www.meteo.gr/weather_cases.cfm.

Σχήμα 3: Η κεραυνική δραστηριότητα στις 10 Αυγούστου 2008